Drobečková navigace

O domově > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1

Oslava Dne matek

Na druhou květnovou neděli připadá Den matek. Letos oslavíme tento svátek 9. května.

Je to den, kdy se vzdává pocta všem maminkám.

Děti ze ždírecké mateřské školy pro naše uživatelky - maminky, vyrobily krásné kytičky z papírů. Moc dětem děkujeme, že na naše uživatelky nezapomněly. Rádi kytičky předáme.

obrázek.jpgUzavření sociálního úseku

Vážení návštěvníci,

v pondělí 10. května 2021 nebudou v Domově přítomny sociální pracovnice. 

Děkujeme za pochopení.Čarodějnice v Domově Ždírec

Současná epidemiologická situace nedovoluje pořádat velké společenské akce. V Domově Ždírec jsme tedy letos, stejně jako v loňském roce, nemohli pro uživatele uspořádat tradiční pálení čarodějnic. Protože jsme však nechtěli uživatele o tento lidový zvyk zcela připravit, navštívily aktivizační pracovnice v čarodějnických kostýmech 30. dubna uživatele na jejich pokojích či společenských místnostech, aby jim alespoň takto připomněly, že je před námi Filipojakubská noc, tedy "noc čarodějnic".

IMG-20210501-WA0003 (2).jpgAktualizace pravidel pro návštěvníky k 26. 4. 2021

Vážení návštěvníci,

od 26. 4. 2021 je možné si zarezervovat na recepci domova na tel. čísle 561 111 322 návštěvu Vašeho blízkého i v neděli. 

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA ŽDÍREC

Návštěvní hodiny

DENNĚ, MIMO STŘEDY   13-16 HODIN

 1. Pokud se necítíte vy, nebo někdo z vašeho okolí zcela zdrávi, odložte návštěvu Vašeho blízkého minimálně o 14 dní.
 2. Návštěva je možná 1x týdně pro jednoho uživatele v trvání 30. min. maximálně dva návštěvníci. Děti do 15 let přístup pouze po individuální domluvě.
 3. Návštěvu, i případné testování antigenním testem, je nutné si domluvit telefonicky nejméně den předem v pracovních dnech v čase 10 – 15h na tel. 561 111 322.
 4. Testování návštěvníků antigenními testy bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13 do 14h. Přesný rozpis testovacích dnů sledujte na webu domova. Změny vyhrazeny!
 5. Pro vstup do Domova používejte výhradně hlavní vchod z parkoviště přes recepci.
 6. V případě naměření teploty vyšší jak 37,0°C Vám nebude umožněna návštěva domova.
 7. Vždy je nutné nahlásit svůj kontakt s uživatelem na recepci domova, kde je nezbytné pečlivě vyplnit čestné prohlášení a prokázat se, že jste:

- Absolvoval/a nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doložil/a o tom doklad.

- Prodělal/a v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doložil/a o tom doklad.

- Předložíte certifikát MZ ČR o očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky látky v dvoudávkovém schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace jednodávkové látky uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevíte příznaky onemocnění COVID-19.

- Provedl/a s vizuální kontrolou pracovnice recepce vyšetření samotestem na COVID - 19 schváleným MZ ČR s negativním výsledkem.

 

Návštěvy bez výše doložených skutečností jsou možné pouze v ochranném obleku, a pokud:

Jdete navštívit uživatele v terminálním stádiu onemocnění (oblek zdarma)

 1. V recepci vždy vyčkejte na pracovníka, který Vám změří teplotu. Bez respirátoru Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého. V recepci je možno ho zakoupit za 40 Kč.
 2. Návštěva si musí chránit ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy i ve venkovních prostorách.
 3. Donáška potravin a balíčků je bez omezení.
 4. Využijte dezinfekci na stojanu u vstupních dveří i průběžně v prostorách domova.
 5. Buďte ohleduplní, dodržujte rozestupy (min. 2m) i veškerá další hygienická doporučení.
 6. Dbejte pokynů ošetřujícího personálu. Věřte, že vše činíme s ohledem na zdraví Vás, Vašich blízkých i nás všech.
 7. Výše uvedená pravidla vycházejí z aktuálního nařízení vlády ČR.


Zapojení se do projektu " Laskavý dopis"

Ručně psané dopisy v dnešní době sociálních sítí a mobilních telefonů jsou něčím výjimečným, ojedinělým. Nyní však ručně psané dopisy díky projektu "Laskavý dopis" zažívají svoji renesanci. Projekt "Laskavý dopis" je iniciativou neziskové organizace Lepší senior. Tato organizace se snaží v rámci tohoto projektu přimět veřejnost, aby myslela na seniory v domovech pro seniory, na které dopadá tíha nynější situace a kteří mají vzhledem ke stávajícím opatřením a zdravotním rizikům ztížený kontakt se svými rodinami, příbuznými. "Laskavé dopisy" by měly být něčím, co v této nelehké době seniory potěší, rozptýlí, obohatí a povzbudí. 

Domov Ždírec je jedním z domovů pro seniory, který se do projektu "Laskavý dopis" zapojil. Do Domova Ždírec tak putují dopisy od různých pisatelů z různých koutů České republiky. Mezi pisateli jsou kolektivy školních tříd, studentky… Někdy je psaní dopisů pro seniory aktivitou více členů jedné domácnosti. Mezi dopisy tak byl třeba dopis  od maminky a další dopis psala její dcera. 

Protože naše zadání bylo, aby dopis nebyl přímo určen pro konkrétního seniora, jak organizace Lepší senior nabízí, ale univerzální, aby mohl potěšit vícero našich uživatelů, volí pisatelé většinou oslovení "Milá babičko, milý dědečku." Dále píší o sobě, popisují veselé příhody ze svého života. V dopisech jsou často milá slova, kterými chtějí pisatelé seniory povzbudit, potěšit. Děti do dopisů kreslí obrázky.  Někdo do dopisů přikládá pohlednici s fotografií města, ve kterém žije. Některý z dopisů obsahoval třeba i drobný dárek.

Často dopisy bereme mezi uživatele k odpolední kávě. Společně si je pročítáme, bavíme se o nich. Také je ale zapůjčujeme uživatelům, kteří mezi ostatní uživatele příliš nechodí, kteří jsou spíše samotáři.

Ačkoliv se v projektu nepředpokládá, že by mezi adresáty dopisů a jejich odesílateli vznikla nějaká pravidelná korespondence a odesílatelé jsou předem informování o tom, že na své dopisy nemají čekat zpětnou vazbu, občas je  k dopisu přidán pohled s vepsanou adresou pisatele, který je i opatřen známkou, kdy pisatel doufá, že na svůj dopis dostane alespoň kratičkou odpověď.  Většina uživatelů si už však na psaní netroufá, nebo jim potíže se zrakem či  rozklepané ruce psaní znemožňují. Pokud už se někdo z uživatelů ke psaní uvolí, je to něco mimořádného a i pro nás je až dojemné  číst, co naši uživatelé sami sepsali. Věříme, že stejně nadšení budou i ti, kterým jsou tyto odpovědi určené.

1.png

2.png

3.png

 Aktuality z našeho domova

Vážení návštěvníci domova,

v úterý 6. dubna 2021 pokračovalo v našem domově očkování uživatelů proti onemocnění COVID -19, které zajistila naše praktická lékařka MUDr. Hájková z Polné. Očkování uživatelů proběhlo v pořádku a uživatelé se cítí po očkování dobře.

 

Návštěvy uživatelů v našem domově i nadále probíhají dle platných pravidel.

Domov nabízí 1x týdně testování návštěvníků a to vždy ve čtvrtek od 13-14 hodin. Na testování je nutné se předem telefonicky domluvit s pracovnicí recepce na tel. čísle 561 111 322.

Návštěvníci se mohou také prokázat potvrzením od svého zaměstnavatele o provedeném antigenním testu s negativním výsledkem ne starší 48 hodin.

Návštěvníci se mohou také prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní). Tím odpadá nutnost testování.

 

Po individuální domluvě s pracovnicí recepce lze využít i samotestů  schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR (odkaz: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), který si návštěvník sám zakoupí např. v lékárně.Aktualizace pravidel pro návštěvy v Domově Ždírec

 Návštěvní hodiny

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK – SOBOTA   13-16 HODIN

 1. Pokud se necítíte vy, nebo někdo z vašeho okolí zcela zdrávi, odložte návštěvu Vašeho blízkého minimálně o 14 dní.
 2. Návštěva je možná 1x týdně pro jednoho uživatele v trvání 30. min. maximálně dva návštěvníci. Děti do 15 let přístup pouze po individuální domluvě.
 3. Návštěvu, i případné testování antigenním testem, je nutné si domluvit telefonicky nejméně den předem v pracovních dnech v čase 10 – 15h na tel. 561 111 322.
 4. Testování návštěvníků antigenními testy bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13 do 14h. Přesný rozpis testovacích dnů sledujte na webu domova. Změny vyhrazeny!
 5. Pro vstup do Domova používejte výhradně hlavní vchod z parkoviště přes recepci.
 6. V případě naměření teploty vyšší jak 37,0°C Vám nebude umožněna návštěva domova.
 7. Vždy je nutné nahlásit svůj kontakt s uživatelem na recepci domova, kde je nezbytné pečlivě vyplnit čestné prohlášení a prokázat se, že jste:
  1. Absolvoval/a nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

a doložil/a o tom doklad.

 1. Prodělal/a v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19

a doložil/a o tom doklad.

 1. Předložíte certifikát MZ ČR o očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky látky v dvoudávkovém schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace jednodávkové látky uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevíte příznaky onemocnění COVID-19.

Návštěvy bez výše doložených skutečností jsou možné pouze v ochranném obleku, a pokud:

 1. Jdete navštívit uživatele v terminálním stádiu onemocnění (oblek zdarma)

Formulář čestného prohlášení je také  dispozici i na webových stránkách domova (www.domovzdirec.cz).

 1. V recepci vždy vyčkejte na pracovníka, který Vám změří teplotu. Bez respirátoru Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého. V recepci je možno ho zakoupit za 40 Kč.
 2. Návštěva si musí chránit ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy i ve venkovních prostorách.
 3. Donáška potravin a balíčků je bez omezení.
 4. Využijte dezinfekci na stojanu u vstupních dveří i průběžně v prostorách domova.
 5. Buďte ohleduplní, dodržujte rozestupy (min. 2m) i veškerá další hygienická doporučení.
 6. Dbejte pokynů ošetřujícího personálu. Věřte, že vše činíme s ohledem na zdraví Vás, Vašich blízkých i nás všech.
 7. Výše uvedená pravidla vycházejí z aktuálního nařízení vlády ČR.

Formulář ke stažení:

Prohlášení návštěvy vzor.docx

 Usnesení vlády ČR č. 297

Vážení návštěvníci našeho domova,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 18. 3. 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření, se mohou návštěvníci našeho domova prokázat vystaveným certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní). Tím odpadá nutnost testování.

Dovolenky uživatelů jsou řešeny individuálně.

Tým Domova Ždírec.Sčítání 2021

Vážení rodinní příslušníci,

ve dnech 27. 3. - 9. 4. 2021 proběhne v České republice povinné sčítání lidu, domů a bytů dle zákona 332/2020 Sb. Sčítání bude probíhat prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře, případně v listinné podobě (do 11. 5. 2021).

Sčítací komisařkou našeho domova je paní ředitelka, PaedDr. Martina Matějková.

Domov pomůže uživatelům s vyplněním elektronického formuláře. Prosíme rodiny (vyjma opatrovníků uživatelů), které nechtějí tuto nabídku využít, aby neprodleně kontaktovaly sociální pracovnice

Děkujeme za spolupráci.

Tým Domova Ždírec

s.pngZměna v testování návštěvníků

Oznamujeme návštěvníkům Domova Ždírec, že vzhledem k navýšení testovacích kapacit v nemocnicích a firmách budeme nadále nabízet možnost testování návštěvníků našeho domova každý čtvrtek v obvyklém čase od 13 do 14h. Délka a čas návštěv zůstávají beze změn! Děkujeme Vám všem za velkou podporu a ohleduplnost a přejeme pevné zdraví.

Tým Domova Ždírec.Novější 1