Drobečková navigace

O domově > Pro klienty a zájemce > Žádost o umístění

Žádost o umístění

Tiskopis "Žádost o umístění" do Domova Ždírec si můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic, na recepci domova nebo jí lze získat na našich webových stránkách. Vyplněnou žádost (musí být podepsána žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem) společně s "Vyjádřením  lékaře" může zájemce doručit do našeho domova osobně (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) nebo je možné zaslat poštou. V případě osobního doručení žádosti proběhne jednání se zájemcem o službu v domově, budou zájemci předány základní informace o poskytované službě a zájemce bude mít prostor se zeptat na vše co ho zajímá. Dále je možné zájemce provést po domově. 

V případě osobní návštěvy doporučujeme si předem telefonicky domluvit schůzku se sociálními pracovnicemi.

Doručená žádost bude projednána v týmu ve složení (vedoucí úseku přímé péče, sociální pracovnice domova). Pokud bude žádost schválena, bude zařazena do evidence žadatelů. Cca do 1 měsíce od podání písemné žádosti bude žadateli zasláno písemné sdělení ( na adresu trvalého bydliště žadatele) o tom, zda byla či nebyla žádost schválena. 

 

Při zařazování žádostí do evidence žadatelů dodržujeme následující bodové hodnocení:

Občan Kraje Vysočina 3 body
podaná žádost o příspěvek na péči 2 body
přiznaný příspěvek na péči 4 body
schopnost plnění podmínek smlouvy (plná výše úhrady) 4 body
schopnost plnění podmínek smlouvy (1/2 výše úhrady) 2 body
využívání sociálních služeb 2 body
tíživá situace žadatele 0/2/4 body
neovlivnitelné sociální aspekty 2 body
žadatel/žadatelka je manžel/ka uživatele již využívající službu domova 2 body
datum podání žádosti (za každý 1/2 rok v evidenci žadatelů) 1 bod
věk žadatele  
od 55 let do 60 let 0,5 bodu
60 let - 65 let 1 bod
nad 65 let 1,5 bodu
nad 70 let 2 body
nad 75 let 2,5 bodu
nad 80 let 3 body
odmítnutí jednání se zájemcem o službu nebo odmítnutí nástupu do domova  - 10 bodů
souběžné umístění v jiném zařízení sociálních služeb (platné pro podané žádosti DO 23.4.2020) -2 body
souběžné umístění v jiném zařízení sociálních služeb (platné pro podané žádosti OD 23.4.2020) - 10 bodů

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ ZDE : ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  A VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE