Drobečková navigace

O domově > Pro klienty a zájemce > Žádost o umístění

Žádost o umístění

Tiskopis žádosti o umístění do Domova Ždírec si můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic, na recepci nebo jí lze získat z našich webových stránek. Vyplněnou žádost (musí být podepsána žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem) spolu s lékařským vyjádřením může zájemce doručit do našeho domova osobně (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) nebo je možné zaslat poštou. V případě osobního doručení žádosti proběhne jednání se zájemcem o službu v domově, budou zájemci předány základní informace o poskytované službě a zájemce bude mít prostor se zeptat na vše co ho zajímá. Dále je možné zájemce provést po domově.

V případě osobní návštěvy doporučujeme si předem telefonicky domluvit schůzku se sociálními pracovnicemi.

 

Doručená žádost bude projednána v týmu ve složení (vedoucí úseku přímé péče, sociální pracovnice domova). Pokud bude žádost schválena, bude zařazena do evidence žadatelů.

Při zařazování žádostí do evidence žadatelů dodržujeme následující bodové hodnocení:

Občan Kraje Vysočina 3 body
podaná žádost o příspěvek na péči 2 body
přiznaný příspěvek na péči 4 body
schopnost plnění podmínek smlouvy (plná výše úhrady) 4 body
schopnost plnění podmínek smlouvy (1/2 výše úhrady) 2 body
využívání sociálních služeb 2 body
tíživá situace žadatele 0/2/4 body
neovlivnitelné sociální aspekty 2 body
žadatel/žadatelka je manžel/ka uživatele již využívající službu domova 2 body
datum podání žádosti (za každý 1/2 rok v evidenci žadatelů) 1 bod
věk žadatele  
od 55 let do 60 let 0,5 bodu
60 let - 65 let 1 bod
nad 65 let 1,5 bodu
nad 70 let 2 body
nad 75 let 2,5 bodu
nad 80 let 3 body
odmítnutí jednání se zájemcem o službu nebo odmítnutí nástupu do domova  - 10 bodů
souběžné umístění v jiném zařízení sociálních služeb -2 body