Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Služba domova

je pobytovou službou pro osoby od 55 let se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich onemocnění. Náš domov se zvláštním režimem poskytuje služby seniorům chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Neposkytujeme službu osobám závislým na alkoholu a návykových látkách.

Poslání domova

Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem je zachování důstojného života seniorů v této službě prostřednictvím podporování jejich soběstačnosti, poskytováním péče odpovídající jejich potřebám, respektováním jejich vůle a podporou jejich vlastního rozhodování. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů, nabízíme pomoc a podporu při uplatňování jejich práv a zájmů. To vše v bezpečném prostředí, prostřednictvím proškoleného a kvalifikovaného pracovního týmu.

Službu neposkytujeme

  • osobám mladším 55 let
  • osobám, které potřebují nepřetržitou psychiatrickou nebo lékařskou péči, nebo mají závažné akutní chronické infekční onemocnění (např. TBC, MRSA)
  • osobám s diagnostikovaným psychotickým onemocněním
  • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožují sebe sama nebo své okolí, či narušují soužití s ostatními osobami