Drobečková navigace

O domově > Služby > Aktivizační činnost

Aktivizační činnost

Domov Ždírec nabízí svým uživatelům širokou nabídku volnočasových aktivit, kterou zajišťují aktivizační pracovnice. V domově probíhají jak pravidelné aktivity tak i mimořádné.

O konání všech akcí jsou uživatelé včas informováni prostřednictvím personálu domova, informačních nástěnek a také pomocí domácího rozhlasu.

Přehled pravidelných volnočasových aktivit:

 • Canisterapie
 • Trénování paměti
 • Společenské hry
 • Předčítání
 • Pečení, vaření
 • Práce v keramické dílně
 • Společné cvičení
 • Hraní ruských kuželek, pétanque
 • Mše svaté
 • Výtvarná činnost (práce s přírodními materiály)
 • Otvírání týdne (setkávání uživatelů s ředitelkou domova - 1x za 14 dní)

1x za 4 dní probíhají nákupy pro uživatele, kteří mají možnost si nechat zakoupit v místním obchodě toaletní potřeby, sladkosti a různé drobné zboží. 

Oslavuje svátky MDŽ, Den matek, pálení čarodějnic, svátky jara spálením slaměné  "Mařeny" a postavením Májky, slavnost Dožínek, vánoční svátky aj.

V domově taktéž probíhá individuální aktivizace ve formě předčítání knihy, kterou si uživatel sám vybere, povídání na pokoji, při pěkném počasí vyjížďky ven, posezení na terase nebo v altánu.

Přehled mimořádných volnočasových aktivit

 • Hudební vystoupení ( např. harmonikáři)
 • Přednášky, besedy na různá témata (např. cestopisné)
 • Výlety do okolí (např. výlet do Polné, do Jihlavy)
 • Vystoupení dětí z Mateřské školy Ždírec, vystoupení žáků ZUŠ Polná

Domov Ždírec se snaží o to, aby se uživatelé společně setkávali, zažívali pěkné chvíle a obohatili svůj život o hezké zážitky.