Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Pro veřejnost > Management domova

Management domova

Management domova je tvořen stálým týmem pracovníků, kteří se snaží docílit optimálních podmínek pro poskytování našich registrovaných služeb. Do tohoto týmu patří:

  • PaedDr. Martina Matějková, ředitelka 
  • Bc. Soňa Humpolíčková, ekonom, zástupce ředitelky
  • Marek Hejsek, vedoucí provozního úseku
  • Bc. Eva Josífková, vedoucí sociálního úseku
  • Bc. Mária Šimková, vrchní sestra
  • Ing. Hana Krainerová, personalistka, mzdová účetní
  • Jana Kuthanová, vedoucí oddělení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
  • Dagmar Jarošová,DiS., vedoucí oddělení domova se zvláštním režimem
  • Jitka Jadrná, vedoucí oddělení stravovacího provozu
  • Mgr. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina

Tým se schází na pravidelných poradách, jedenkrát za 14 dní.  Během pracovního týdne pak probíhají porady týmu dle nutnosti.

Snahou managementu domova je vytvoření takového prostředí a atmosféry, které zajistí našim uživatelům podmínky pro život kvalitní a pokud možno podobný životu jejich vrstevníků, kteří jsou v přirozeném prostředí.

Závazné jsou pro nás především standardy kvality a také zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění.