Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Služby > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna na jednotlivých odděleních praktickým lékařem, který dochází za uživateli do domova pravidelně 2 x v týdnu nebo dle potřeby.

Uživatel si může ponechat svého praktického lékaře, u kterého byl registrován před nástupem do domova, za předpokladu, že bude za lékařem docházet do jeho ordinace mimo zařízení nebo bude lékař pro něj vykonávat návštěvní službu v domově – toto s praktickým lékařem domlouvá uživatel nebo jeho rodina.

Při akutním zhoršení zdravotního stavu je přivolána sestrou ve službě RZP.

Do domova dochází psychiatr a to 1x za 14 dní nebo dle potřeby.

Při potřebě jiných lékařů specialistů je péče zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou uživatelé přepraveni zdravotní dopravní službou a je jim zajištěn doprovod. Oční a zubní lékař je zajišťován individuálně s pomocí rodiny uživatele.

Pro zdravotní služby poskytované v našem zařízení nepožadujeme k žádnému z odborných výkonů informovaný souhlas uživatele.

V našem zařízení není poskytována nadstandardní péče, všechny zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Naše zařízení je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Dle potřeby může být seznam rozšířen o další pojišťovny.

Ošetřovatelská péče

Rozsah ošetřovatelské a péče indikuje praktický lékař a další odborní lékaři. Ošetřovatelskou rehabilitaci provádí pohybově terapeutický pracovník spolu s všeobecnými sestrami. Cílem rehabilitace ošetřování je zpomalit ztrátu funkčních schopností uživatele a zabránit vzniku nepříznivých změn, které mohou vést ke ztrátě soběstačnosti.

Ošetřovatelská péče v našem zařízení je zajišťována registrovanými všeobecnými sestrami nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.

Všeobecné sestry

Poskytují ošetřovatelskou péči všem uživatelům Domova Ždírec. Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti. Součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné.

Pracovník v sociálních službách

Poskytuje přímou obslužnou péči o uživatele, podporuje jejich soběstačnost, provádí nácvik jednoduchých denních činností a poskytuje pomoc při osobní hygieně a oblékání uživatelů. Poskytuje zvlášť obtížnou a namáhavou komplexní obslužnou péči o fyzicky a psychicky postižené uživatele. Poskytuje pomoc při vytváření a udržování základních sociálních a společenských kontaktů (doprovody k lékaři a na akce), posiluje životní aktivizaci uživatelů a uspokojuje jejich psychosociální potřeby.

Dietní systém v našem domově

Dieta podávána při pobytu v našem domově je definována jako komplexní výživa. Dieta je vždy ordinována ošetřujícím lékařem. Náš stravovací úsek zajišťuje tyto diety: diabetickou, bezlepkovou, šetřící a s omezením tuku. Strava po domluvě může být podávána formou celé maso, mleté maso nebo je strava mixována. Poruchu příjmu potravin našich uživatelů řešíme v rámci spolupráce s gastro-enterologickou ambulancí v Jihlavě, kdy je potřeba část nebo celou stravu nahradit nutričními přípravky.