Drobečková navigace

O domově > Služby > Sociální péče

Sociální péče

V Domově jsou přítomny 3 sociální pracovnice, které:

  • jednají se zájemcem o službu a poskytují potřebné informace o nabízených službách
  • přijímají a zpracovávají žádosti o poskytování sociální služby, vedou evidenci žádostí
  • přijímají nově příchozího uživatele do domova
  • vedou sociální agendu o uživatelích
  • pomáhají uživateli při jednání s úřady a hájí jejich zájmy
  • zpracovávají úhrady a vyúčtování za poskytované služby
  • podílejí se na plánování a realizaci volnočasových aktivit
  • podílejí se na tvorbě a aktualizaci standardů kvality sociálních služeb a na  jejich dodržování