Fulltextové vyhledávání

logo Domov ŽdírecO domově

Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života. Kapacita domova pro seniory je 33 lůžek.

Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem je zachování důstojného života seniorů v této službě prostřednictvím podporování jejich soběstačnosti, poskytováním péče odpovídající jejich potřebám, respektováním jejich vůle a podporou jejich vlastního rozhodování. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů, nabízíme pomoc a podporu při uplatňování jejich práv a zájmů. To vše v bezpečném prostředí, prostřednictvím proškoleného a kvalifikovaného pracovního týmu.

Kapacita domova se zvláštním režimem je 83 lůžek.

Aktuálně

Přijímání žádostí do Sociálního centra Kraje Vysočina Žádosti o poskytování pobytové sociální služby v Sociálním centru Kraje Vysočina, které sídlí na ulici Rantířovská 5908/2a Jihlava, budou přijímány do evidence žadatelů od 10. října 2022.
Hledáme nové kolegy Do našeho týmu v Domově Ždírec hledáme nové kolegy. Více o nabízených pracovních pozicích naleznete v záložce Pro veřejnost.