Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Ždírec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - sociální služby seniorům
Hlavní činnost - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, sociální poradenství

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Odborné sociální poradenství (Alzheimer poradna Vysočina)
 • Senior a Family point Jihlava

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Ždírec, p. o.
  Ždírec 43, 588 13 Ždírec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Ždírec, p. o.
  Ždírec 43, 588 13 Ždírec

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 561 111 322 (recepce)
  +420 561 111 301 (ředitelka PaedDr. Martina Matějková)
  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovzdirec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Ždírec, p. o.
  Ždírec 43, 588 13 Ždírec
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

   3gvtt2d

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-4652330257/0100 (KB Jihlava)

6. IČO

75002779

7. DIČ

Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: recepce@domovzdirec.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3gvtt2d

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Ždírec, p. o., Ždírec 43, 588 13 Ždírec

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Ždírec, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.