Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Služba domova:

je pobytovou službou, určenou seniorům od 60 let, kteří zejména z důvodu vyššího věku či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblasti soběstačnosti a osobní péče. A zároveň jim jejich nepříznivá sociální situace neumožňuje žít ve vlastním přirozeném prostředí. Náš domov těmto osobám zajišťuje komplexní péči, a pobyt v domově nahrazuje domácí prostředí.

Posláním domova

Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života.

Službu neposkytujeme

  • osobám mladším 60 let
  • osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, nebo mají závažné akutní nebo chronické infekční onemocnění (např. TBC)
  • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo vlivem návykových látek ohrožují sebe sama nebo své okolí, či narušují soužití s ostatními
  • osobám, které potřebují poskytnout nepřetržitou 24 hodinovou lékařskou a psychiatrickou péči
  • osobám s diagnostikovaným psychotickým onemocněním