Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Střípky z domova > Vánoční hvězdy pro uživatele Domova Ždírec od studentů VŠPJ

Vánoční hvězdy pro uživatele Domova Ždírec od studentů VŠPJV předvánočním čase v každém z nás sílí touha udělat něco bohumilého, nějaký dobrý skutek. Proto se v tomto čase koná spousta akcí charitativního charakteru. Jednou z takovýchto akcí byly i  "Vánoce na VŠPJ."  Ty se uskutečnily v prostorách VŠPJ 12. prosince 2019. Samotné akci předcházela dobročinná sbírka dárků pro uživatele Domova Ždírec s výstižným názvem "Darujme hvězdu." Studenti a vyučující z VŠPJ mezi sebou vybrali přes 120 květin pryšce nádherného, které jsou známé spíše pod názvem vánoční hvězda, a různé vánoční dekorace, aby uživatelům Domova Ždírec vnesly vánoční atmosféru nejen do společných prostor domova, ale i do každého z pokojů, které uživatelé Domova Ždírec obývají. Na akci "Vánoce na VŠPJ", kam byli pozvání jak zástupci Domova Ždírec, tak i samotní uživatelé domova, pak byly dary Domovu Ždírec slavnostně předány.

"Vážím si toho, že nás vedení VŠPJ oslovilo a uspořádalo dobročinnou sbírku díky níž, každý z uživatelů  domova byl obdarován dárkem v podobě vánoční hvězdy, jednoho ze symbolů Vánoc. Pro naše uživatele je tato vánoční hvězda nejen vánočním dárkem, ale i určitým poselstvím, že mladým lidem nejsou senioři lhostejní, že mají chuť pro ně něco vykonat. Byla jsem proto moc ráda, že jsem studentům a představitelům školy mohla osobně poděkovat a náš domov jim ve zkratce představit a pozvat  je na oplátku k nám do domova," vrací se k prosincové akci PaedDr. Martina Matějková, ředitelka Domova Ždírec. Kromě ředitelky Domova Ždírec na akci vystupoval rektor VŠPJ, prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., který celou akci zahajoval a uváděl. Uživatelé domova byli nadšení z vystoupení dvou dětských souborů, které na akci účinkovaly. Byl to Dětský pěvecký sbor Zvoneček a Dětský pěvecký sbor ZŠ Křížova. Senioři rádi přijali i pozvání k posezení u voňavého punče a lákavého vánočního cukroví. Neuběhl ani týden a uživatelé si obdobné posezení zopakovali přímo v Domově Ždírec, kam za nimi pozvaní studenti a vyučující VŠPJ přijeli na návštěvu. Prohlédli si areál domova, ale především byli milými společníky uživatelům domova při neformálním vánočním posezení. Najít společné téma k hovoru pro ně nebylo těžké, nabízelo se samo - Vánoce-toto slovo se skloňovalo ve všech pádech a zaznívalo ze všech stran.

Předání vánočních hvězd pro uživatele Domova Ždírec od studentů VŠPJ