Co nás čeká v září?

  • 6.9. účast na Prosečkiádě (Proseč-Pošná)

  • 15.9. Mše pro domov se zvláštním režimem

  • 26.9. Mše pro domov pro seniory

  • 22.9. výlet do Přibyslavi - domov se zvláštním režimem

  • 29.9. sportovní den s dětmi ze ZŠ Demlova

  • 30.9. výlet na Chovatelskou výstavu do Bohdalova

Výlet do Přibyslavi

29.6.2016 jsme s našimi seniory prožili příjemný den v Přibyslavi. Nejprve jsme byli přijati na radnici panem starostou. Vyslechli jsme si jeho poutavý výklad historie i současnosti tohoto krásného městečka. Po té jsme si prohlédli místní kostel. Nechyběl ani oběd a po něm ještě posezení v cukrárně. Počasí nám přálo, a když jsme u domova vystupovali z auta, byli jsme sice unavení, ale máme zase na čas na co vzpomínat. Foto v fotogalerii.

Zúčastnili jsme se turnaje pétanque v Třebíči

O turnaji vydal Kraj Vysočina tuto tiskovou zprávu, my ji přinášíme ve zkrácené verzi:

Senioři z domovů pro seniory zřizovaných Krajem Vysočina se včera zúčastnili již 7. ročníku hry pétanque seniorů v rámci přípravy na celomoravskou soutěž s názvem Morava Cup. Krajské soutěže se zúčastnilo sedm družstev ze čtyř domovů pro seniory a místem konání byl již tradičně Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, kam přijel seniory pozdravit i radní Kraje Vysočina Petr Krčál.

 Do soutěže se zapojili senioři z Domova ve Ždírci, kteří sestavili dvě družstva, jedno družstvo přijelo z Domova důchodců Proseč Obořiště, dvě družstva potom z Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova a domácí pořadatelský Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových postavil do soutěže rovněž dva týmy.

Soutěž se hrála systémem každý s každým a do finále se probojovalo jedno družstvo hostitelského domova na Manž. Curieových a druhé družstvo rovněž z domova pro seniory v Třebíči, na ulici Koutkova. Obě dvě družstva tak čeká cesta do Zlína, kde se v Domově pro seniory Burešov uskuteční již VII. ročník Morava Cupu ve hře pétanque.

Petr Krčál všechny přítomné utvrdil v tom, že pořadí v této soutěži není tak důležité. Hlavní je, že se vydařilo počasí a všichni si mohou užít krásný den.  Na závěr čekalo na všechny účastníky příjemné posezení s dobrým pohoštěním a příjemné odpoledne zakončila ředitelka pořadatelského domova pro seniory Zuzana Malásková pozváním na příští ročník soutěže v pétanque.

Táňa Křížová, OSV

 V sekci fotogalerie se můžete podívat na fotky z této akce.

Výroční zpráva 2015

V sekci ke stažení si můžete přečíst naši výroční zprávu za rok 2015.

Kalendář domova a knihobudka v zahradě domova

Dne 23.3.2016 proběhla v domově slavnost, na které byl slavnostně předán kalendář fotografií seniorů našeho domova. Autorkou krásného kalendáře je studentka Vyšší odborné školy sociální Jihlava Adéla Tomášů. Dále byla slavnostně odhalena knihobudka, která je součástí projektu další studentky výše uváděné školy. Je jí Mgr. Zuzana Svobodová. Knihobudku pro náš domov výtvarně ztvárnil vynikající sochař pan Radek Dvořák. Akce se zúčastnili zástupce Kraje Vysočina, v čele s radním pro sociální oblast Petrem Krčálem. Účast přijala také ředitelka VOŠS Jihlava paní Marcela Křivánková a další významní hosté. Součástí slavnosti byl také den otevřených dveří domova s komentovanými prohlídkami a nechyběla ani dražba kalendáře. Výtěžek z dražby bude věnován na činnost našeho domova. Fotografie z této akce naleznete v sekci "Fotogalerie".

Přijmeme zdravotní sestru a pečovatelku

bližší informace naleznete v sekci "Pro veřejnost"

Aktivizace v domově - rok 2015

V sekci "Ke stažení" najdete článek o tom, co všechno se dělo v rámci aktivizace na domově se zvláštním režimem v roce 2015. Autorkou textu je aktivizační pracovnice Mgr. Andrea Nedomová. Přejeme příjemné čtení.

Slavnost v domově 23.3.2016

Ve středu, 23. března od 13hodin proběhne v prostorách Domova Ždírec programově bohaté slavnostní rodinné odpoledne. Oblíbené komentované prohlídky vnitřních prostor tentokrát doplní slavnostní otevření „Knihobudky“. Která je výsledným produktem absolventské práce studentky SVOŠS Jihlava o jejíž zhmotnění se postaral sochař Radomír Dvořák. Umístění „Knihobudky“ ve venkovních, veřejně přístupných prostorách umožní její využití jak pro uživatele, návštěvníky i širokou veřejnost. Umělecké pojetí objektu vhodně doplní sochařkou výzdobu celého komplexu Domova Ždírec. Vyvrcholením slavnostního odpoledne bude křest kalendáře Domova Ždírec, který vznikl díky dlouhodobé spolupráci mezi Domovem Ždírec a SVOŠS Jihlava. Návštěvníkům nabídne netradiční pohled na obyvatele Domova Ždírec a zároveň mohou prostřednictvím dražby tohoto kalendáře finančně podpořit činnost této organizace. Doprovodný program v prostorách vstupního vestibulu domova poskytne zábavu i rozptýlení malým návštěvníkům. Pozvánku naleznete v sekci "Ke stažení".

 

Etický kodex Domova Ždírec

V sekci "Ke stažení" si návštěvníci našeho webu mohou prohlédnout aktualizovaný Etický kodex našeho domova.

Úspěšné propojení generací

Náš domov začal v listopadu loňského roku spolupracovat se Základní školou Demlova z Jihlavy. Konkrétně s dětmi ze třetího ročníku této školy pod vedením paní učitelky Martiny Varhaníkové. Vždy jedenkrát za dva měsíce přijedou děti s paní učitelkou k nám do domova a prožijí zde celé dopoledne s našimi seniory. Pracovníci domova mají vždy připraveno krátké povídání o domově nebo o tom, co s životem seniorů v domově souvisí. Po té následuje společné tvoření, povídání si a hraní. V březnu se k nám děti chystají již na svoji třetí návštěvu. Při prvním setkání se seznámili s tím, co domov seniorům poskytuje za služby, v lednu pak zábavnou formou poznali, co znamená, když někdo onemocní demencí a na březen pro ně již máme také připravený program. V naší fotogalerii se můžete podívat na fotky z našich společných setkání.  

Výroční zpráva za rok 2014

Vážení návštěvníci našeho webu a příznivci našeho domova. V sekci "Ke stažení" je nově vyvěšená výroční zpráva našeho domova za loňský rok. Věříme, že vám přinese komplexní informace o naší činnosti a o tom, že v našem domově se seniorům žije dobře.

Ukončení projektu Handicap Fit

Vážení návštěvníci našeho webu. V sekci Handicap Fit novinky jsou pro vás připravené informace o ukončení našeho projektu Handicap Fit a ve fotogalerii najdete také fotky.

Jak se k nám dostanete

Upozorňujeme, že v sekci "Pro veřejnost" jsme nově přidali informaci "Jak se k nám dostanete". Najdete tam nejen souřadnice GPS, ale také informace spojeních autobusem, cen jízdného, délce trasy autem z Jihlavy atd.

Domov Ždírec, příspěvková organizace - netkatalog.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netkatalog.cz