Drobečková navigace

O domově > Aktuality

Aktuality


 

 

POZOR! Změna v návštěvních hodinách.

Vážení návštěvníci domova,

od pátku, 29. 5. 2020, dojde ke změně návštěvních hodin takto:

Pondělí - neděle

9:00 - 16.30 hodin

Děkujeme za pochopení.

Tým Domova ŽdírecPovolení návštěv v Domově Ždírec

Na základě příznivé epidemiologické situace a na základě schválení Ministerstva zdravotnictví ČR budou od 25. května 2020 povoleny návštěvy uživatelů v Domově Ždírec.

Abychom předešli případnému zavlečení nákazy COVID – 19 do našeho domova, je nutné, při Vašich návštěvách, striktně dodržovat nastavená pravidla, která naleznete níže.

Pravidla se mohou průběžně měnit dle vyvíjející se aktuální situace, proto prosíme, průběžně sledujte webové stránky našeho domova.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA

Návštěvní hodiny

PONDĚLÍ – NEDĚLE

9:00 – 17:00 HODIN

 

Po celou dobu pandemie jsme usilovně bojovali proti zavlečení nákazy do Domova. Prosíme Vás, pomozte nám tento stav zachovat i v době rozvolňování ochranných opatření. Pravidla budou průběžně aktualizována.

 

 1. Pokud se necítíte zcela zdrávi, odložte, prosíme, návštěvu Vašeho blízkého na jindy.
 2. Zvažte četnost a délku návštěvy – minimalizujete riziko nákazy. Doporučujeme max. 45 minut/návštěva/1x týdně.
 3. Pravdivě a pečlivě vyplňte prohlášení o bezinfekčnosti (může nám pomoci odhalit případné ohnisko nákazy a omezit další šíření). Prohlášení o bezinfekčnosti obdržíte na recepci domova. Je k dispozici i na webových stránkách domova.
 4. V recepci vždy vyčkejte na pracovníka, který Vám změří teplotu a poskytne Vám jednorázovou roušku za částku 20,-Kč. V roušce, ve které přijdete, Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého. Tímto opatřením snižujeme případné riziko zavlečení nákazy do domova.
 5. V případě naměření teploty vyšší jak 37,5°C Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého.
 6. Během návštěvy nesnímejte ochranu úst a nosu, ani Vašich blízkých.
 7. Nejezděte ve velkých skupinách, vyšlete pouze zástupce rodiny (max. 2 dospělé osoby – dětem je vstup do vnitřních prostor zakázán).
 8. Snažte se omezit pobyt ve vnitřních prostorách Domova, využijte k návštěvě park, altán, lavičky.
 9. Pro vstup do Domova používejte výhradně hlavní vchod z parkoviště přes recepci.
 10. Využijte dezinfekci na stojanu u vstupních dveří i průběžně v prostorách domova.
 11. Dle stanoviska KHS Jihlava je velmi rizikové vnášet cokoli do prostor Domova. Donesené věci musí být uloženy na 48h do karantény! Nenoste jídlo, drobné občerstvení je možno zakoupit v recepci domova.
 12. Buďte ohleduplní, dodržujte rozestupy (min. 2 metry) i veškerá další hygienická doporučení.
 13. Dbejte pokynů ošetřujícího personálu. Věřte, že vše činíme s ohledem na zdraví Vašich blízkých i nás všech.

 Společně to zvládneme. 

Děkujeme Vám za pochopení, pomoc a podporu!

 

Pravidla pro návštěvníky domova (ke stažení)

Prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení)Aktuality

V minulém týdnu opět proběhlo testování všech pracovníků domova na přítomnost COVID -19 a opět s negativními výsledky. V testování budeme i nadále pokračovat a to ve 14 denních intervalech. I nadále pokračujeme v měření teploty jak u uživatelů (2x denně) tak pracovníků (1x denně) – všichni bez teplot.

Opět jsme zahájili provoz recepce, ale prozatím v omezeném režimu. Uživatelé a pracovníci domova si mohou zakoupit své oblíbené pochutiny v čase od 11:00 – 15:00 hodin. Jejich konzumace je povolena pouze mimo prostory recepce, abychom zabránili shlukování většího počtu lidí na jednom místě. Při návštěvě recepce musí všichni dodržovat nastavená hygienická opatření – mít zakrytá ústa a nos, dodržovat bezpečný odstup od ostatních a důkladně si umývat a dezinfikovat ruce.

Ve čtvrtek, 7. května 2020, zavítají do našeho domova herci z Horáckého divadla Jihlava se svým charitativním představením – výběr scének a písní ze hry „Škola, základ života“. Uživatelé a pracovníci domova budou moci jejich vystoupení sledovat z bezpečné vzdálenosti. Představení se odehraje na nádvoří domova. Kdo bude chtít, může sledovat z oken, popř. nabídneme doprovod na nádvoří. Představení je určeno i pro pracovníky domova jako poděkování za jejich práci v této nelehké době.

I letos jsme si ze Zoologické zahrady Jihlava přivezli 3 kozlíky. Uživatelé je tak mohou při svých procházkách po areálu domova navštívit a dát jim i něco dobrého – např. suchý chléb, trávu.

O projekt „Ahoj babi“ je neustále velký zájem. Pro zkvalitnění kontaktů s rodinami jsme prodloužili délku videohovorů na 30 minut. Původně si mohly rodiny rezervovat videohovor na 15 minut, ale praxe ukázala, že je tento čas nedostatečný.

Tým Domova Ždírec

 

 Aktuální dění v domově

V Domově je situace klidná.

 

Během tohoto týdne dojde k opětovnému testování pracovníku na COVID -19 a doufejme, že výsledky budou opět negativní.

 

Domov se bohužel dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků v přímé péči. Několik pracovníků nám chybí stabilně, tři pracovníci čerpají v současné době OČR (v souvislosti s COVID -19). Za pracovníky na OČR máme náhradu v podobě 3 studentů, kteří nám vypomáhají formou dohody o provedení práce. Jedná se o studenty ze Střední zdravotnické školy Jihlava a z Vyšší odborné sociální školy Jihlava.

 

V souvislosti s přechodem na nový standard vysílání DVB-T2 zakoupil Domov během měsíce duben 48 ks televizorů. Ty budou vyměněny za stávající TV. Naši páni údržbáři postupně ladí programy a uživatelé budou mít nově i možnost sledovat nový televizní program ČT 3, který byl vytvořen speciálně pro seniory. Domov na zakoupení TV obdržel finanční podporu od svého zřizovatele, tj. Kraje Vysočina.

 

Máme velkou radost, že projekt „Ahoj babi“, do kterého jsme se zapojili je hojně využíván rodinami a přáteli našich uživatelů. Týdně se uskuteční cca 15 videohovorů, což nás těší. Díky daru v podobě 2 ks tabletů budou sociální pracovnice domova, které zajišťují videohovory, flexibilnější.

 

Vycházky uživatelů mimo areál domova nejsou zatím povoleny a tak využíváme hezkého počasí k procházkám do parku a zahrady.

 

I nadále neustává dobročinná pomoc od různých společností a firem, a tak bychom rádi poděkovali:

 Fy BEL Sýry Česko a. s., Želetava  – sýry pro pracovníky a uživatele

Fy NUTREND – produkty pro doplnění energie – pro pracovníky

Nakladatelství Albratros – knihy různých žánrů – pro uživatele

Nadace Charty 77 – 2 tablety zn. HUAWEI, které budou sloužit pro komunikaci uživatelů s rodinami

 

Tým Domova Ždírec

 

obrázek 1.jpg

 Foto: pracovníci s dárky (proteinové tyčinky) od fy NutrendZprávy z domova

V našem domově je situace i nadále stabilní. V minulém týdnu proběhlo testování všech pracovníků domova na přítomnost COVID – 19 s negativním výsledkem. Za 14 dní dojde k opětovnému testování pracovníků.

I nadále nabízíme rodinným příslušníkům kontakt s uživateli prostřednictvím projektu „Ahoj babi“ (více informací o projektu naleznete na www. ahojbabi.cz.)., nebo telefonický kontakt.

Stále platí zákaz přebírání balíčků od rodinných příslušníků. Sociální pracovnice zajišťují 1x týdně všem uživatelům nákupy v recepci domova. Skupinové volnočasové aktivity jsme nahradily individuálními procházkami uživatelů do parku domova a rozhovory na pokojích.

Velké poděkování patří firmě BEL Sýry Česko, a. s., která domovu věnovala velké množství svých produktů, kterými jsme obdarovali jak uživatele, tak i pracovníky našeho domova.

 Tým Domova Ždírec.

 Aktuální zprávy z domova

Domov Ždírec neustále posiluje ochranu svých uživatelů a zaměstnanců před možnou nákazou koronavirem Covid 19. I když je náš pečovatelský tým oslabený, využíváme hezké počasí a doprovázíme uživatele na vycházkách do naší krásné zahrady. Pro posílení psychické pohody a pro zlepšení možnosti kontaktů s rodinami jsme se zapojili do projektu „Ahoj babi“. Na webových stránkách http://www.ahojbabi.cz/let/gets.php?fid=3&key=SSJf0982bbso81h200am si od dnešního dne můžete rezervovat čas rozhovoru přes Skype nebo Messenger. V čase, který si zvolíte, se vám spolu s Vaším blízkým pokusíme zavolat. S technickým řešením se teprve učíme pracovat. Pokud by se vyskytlo nějaké prodlení, nebo se Vám nedařilo se připojit, volejte prosím Bc. Josífkovou, tel. 733 539 585. I do našeho domova již byly doručeny rychlotesty pro zjištění přítomnosti viru Covid -19. Testováním postupně projdou všichni zaměstnanci domova. I v této nesmírně náročné době odvádí zaměstnanci skvělou práci. Uživatelé se cítí dobře a jsou v pořádku. Děkujeme Vám všem za podporu a věříme, že společně vše zvládneme. Tým Domova Ždírec.Zprávy z domova

 

Aktuálně je situace v našem domově stabilní, ale stále náročná. Rozhodně v této epidemiologicky nebezpečné době nechceme nic podceňovat a zavedená preventivní opatření musí nadále trvat. V tuto chvíli je 8 uživatelů v domácí péči u svých rodin, za což moc děkujeme. Jejich vstřícnost nám umožnila vyčlenit 10 lůžek pro případnou izolaci nemocných uživatelů. Náš pečovatelský tým je stále výrazně oslabený. Velmi si vážíme veškerých projevů podpory. Děkujeme firmě Henkel, která našemu domovu věnovala jednorázové roušky a  Skupině J&T a EPH za rychlou dodávku respirátorů. Díky aktivnímu přístupu našeho vedení a dodávce od kraje Vysočina jsme nyní vybaveni  kompletní sadou ochranných pomůcek. Zda v dostatečném množství, ukáže čas. Uživatelé a zaměstnanci jsou v pořádku. A i v těchto výrazně ztížených pracovních podmínkách odvádí všichni skvělou práci. Děkujeme Vám všem za podporu a věříme, že společně vše zvládneme. Tým Domova Ždírec.Novinky z domova

Doposud je v našem domově klidná atmosféra. Uživatelé jsou o aktuální situaci srozumitelně informováni a všichni jsme v pořádku. Učinili jsme všechna nařízená opatření a šli ještě dál. Uzavřeli jsme a oddělili nejen jednotlivá patra našeho domova, ale i jednotlivá oddělení, aby se nemíchali ani klienti, ani zaměstnanci. Z důvodu karantény, OČR a nemoci nám chybí 10 zaměstnanců v přímé péči. Pečovatelky a sestry, které vydržely, si zaslouží uznání a obdiv. Byť všichni doufáme, že se nám nemoc vyhne, určitě bychom v našich řadách uvítali posily z řad studentů, případně další dobrovolníky, kteří by byli ochotní pomoci v přímé péči o naše seniory. Děkujeme všem rodinám, které si alespoň na čas berou své blízké do domácí péče. Díky takto uvolněným kapacitám můžeme realizovat bariérová opatření a maximalizovat ochranu pro uživatele, kteří v naší péči zůstávají. Děkujeme i Vám všem, kteří nás podporujete jak v myšlenkách a slovech, tak milou pozorností.  Děkujeme firmě Bovys – velkoobchod s ovocem a zeleninou, která se zavázala podpořit naši imunitu pravidelným přísunem vitamínů ze svého pestrého sortimentu. Víme, že Vám všem velmi chybí kontakt s Vašimi blízkými. Proto intenzivně pracujeme na spolupráci v projektu AHOJ BABI. O jeho spuštění Vás budeme informovat. Děkujeme Vám všem za podporu v naší práci a věříme, že společně vše zvládneme. Tým Domova ŽdírecZavedení preventivních opatření

I v našem domově s největší pečlivostí provádíme opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Důsledně žádáme test na COVID – 19 u všech, kteří se vrací do Domova z nemocnice. Vyčlenili jsme část domova pro případnou izolaci klientů s příznaky onemocnění. I díky pomoci dárců máme aktuálně dostatek roušek. Vlastníme i základní množství respirátorů, ochranných štítů a obleků. Ředitelka dále zajišťuje doplnění dalších respirátorů a ochranných brýlí. Díky spolupráci s rodinami se část našich klientů chystá na dovolenku do domácí péče. To nám umožňuje zajistit bezpečná bariérová opatření pro maximální bezpečnost našich uživatelů. Upravili jsme směny všech provozů tak, aby nedocházelo k setkávání zaměstnanců, což výrazně minimalizuje riziko nákazy. Dbáme na zvýšenou hygienu jak osob, tak dezinfekce veškerých prostor. Díky včasné reakci vedení domova máme dostatek dezinfekce. O naše uživatele i nadále pečujeme s velkým nasazením a laskavým přístupem. Se situací jsou seznámeni a všichni ji zvládáme v atmosféře podpory a porozumění. Zaměstnanci i uživatelé jsou v pořádku. Děkujeme Vám všem za podporu v naší práci a věříme, že společně vše zvládneme. Tým Domova ŽdírecPro domov Ždírec ušili roušky dárci i pracovnice domova

Výskyt a rozšíření koronaviru v České republice ovlivnilo i fungování Domova Ždírec. Pro uživatele domova je určitě nejcitelnějším opatřením zákaz návštěv, který v Domově Ždírec platí od 9. 3. 2020. Nemohou se tak vídat se svými blízkými. "Děláme vše proto, abychom naše klienty ochránili. Krizový štáb vypracoval řadu preventivních opatření, mezi která patří úplné uzamčení domova, omezení pohybu zaměstnanců i klientů a nošení ochranných roušek. Každý se pohybuje jen po svém oddělení a bohužel jsme museli omezit i aktivizaci. Doufáme, že krizový plán, podle kterého by se postupovalo v případě podezření na výskyt COVID-19 v domově, nebude nutný, " popisuje současnou situaci ředitelka domova, PaedDr. Martina Matějková. "Dalším z preventivních opatření je, že je pracovníkům před začátkem pracovní doby měřena teplota. Ta se měří pravidelně i uživatelům. V domově pracovníci k uživatelům přistupovali v rouškách, aby je ochránili před případnou nákazou koronavirem, již celý minulý týden," popisuje některá ze zavedených opatření Matějková. Těchto ochranných pomůcek však měl domov omezené množství, proto v domově přistoupili k tomu, že si začali šít roušky svépomocí. "Do šití roušek se ochotně zapojily pracovnice, které jsou původně vyučené švadleny. Kdo se se šicím strojem nekamarádí, pomáhal se stříháním látek," říká aktivizační pracovnice Andrea Nedomová. Kromě vlastnoručně ušitých roušek má Domov Ždírec látkové roušky i od dárců, kteří chtěli domovu pomoci. Někdo donesl domovu ušité roušky, jiní domovu darovali materiál na ušití roušek - látky, tkalouny, gumičky. "Moc nás těší, že lidé v této mimořádné situaci nemyslí jen na sebe. I když si musí opatřit roušky pro sebe a své blízké, pustili se do šití roušek i pro náš domov. Moc si jejich pomoci vážíme. Chtěla bych jim touto cestou ještě jednou poděkovat," vzkazuje Matějková dobrodincům, kteří věnovali domovu ušité roušky, a tak přispěli k tomu, že roušek má domov nyní dostatek.