Drobečková navigace

O domově > Aktuality > Povolení návštěv v Domově Ždírec

Povolení návštěv v Domově ŽdírecNa základě příznivé epidemiologické situace a na základě schválení Ministerstva zdravotnictví ČR budou od 25. května 2020 povoleny návštěvy uživatelů v Domově Ždírec.

Abychom předešli případnému zavlečení nákazy COVID – 19 do našeho domova, je nutné, při Vašich návštěvách, striktně dodržovat nastavená pravidla, která naleznete níže.

Pravidla se mohou průběžně měnit dle vyvíjející se aktuální situace, proto prosíme, průběžně sledujte webové stránky našeho domova.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA

Návštěvní hodiny

PONDĚLÍ – NEDĚLE

9:00 – 17:00 HODIN

 

Po celou dobu pandemie jsme usilovně bojovali proti zavlečení nákazy do Domova. Prosíme Vás, pomozte nám tento stav zachovat i v době rozvolňování ochranných opatření. Pravidla budou průběžně aktualizována.

 

 1. Pokud se necítíte zcela zdrávi, odložte, prosíme, návštěvu Vašeho blízkého na jindy.
 2. Zvažte četnost a délku návštěvy – minimalizujete riziko nákazy. Doporučujeme max. 45 minut/návštěva/1x týdně.
 3. Pravdivě a pečlivě vyplňte prohlášení o bezinfekčnosti (může nám pomoci odhalit případné ohnisko nákazy a omezit další šíření). Prohlášení o bezinfekčnosti obdržíte na recepci domova. Je k dispozici i na webových stránkách domova.
 4. V recepci vždy vyčkejte na pracovníka, který Vám změří teplotu a poskytne Vám jednorázovou roušku za částku 20,-Kč. V roušce, ve které přijdete, Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého. Tímto opatřením snižujeme případné riziko zavlečení nákazy do domova.
 5. V případě naměření teploty vyšší jak 37,5°C Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého.
 6. Během návštěvy nesnímejte ochranu úst a nosu, ani Vašich blízkých.
 7. Nejezděte ve velkých skupinách, vyšlete pouze zástupce rodiny (max. 2 dospělé osoby – dětem je vstup do vnitřních prostor zakázán).
 8. Snažte se omezit pobyt ve vnitřních prostorách Domova, využijte k návštěvě park, altán, lavičky.
 9. Pro vstup do Domova používejte výhradně hlavní vchod z parkoviště přes recepci.
 10. Využijte dezinfekci na stojanu u vstupních dveří i průběžně v prostorách domova.
 11. Dle stanoviska KHS Jihlava je velmi rizikové vnášet cokoli do prostor Domova. Donesené věci musí být uloženy na 48h do karantény! Nenoste jídlo, drobné občerstvení je možno zakoupit v recepci domova.
 12. Buďte ohleduplní, dodržujte rozestupy (min. 2 metry) i veškerá další hygienická doporučení.
 13. Dbejte pokynů ošetřujícího personálu. Věřte, že vše činíme s ohledem na zdraví Vašich blízkých i nás všech.

 Společně to zvládneme. 

Děkujeme Vám za pochopení, pomoc a podporu!

 

Pravidla pro návštěvníky domova (ke stažení)

Prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení)