1. místo v soutěži "Podnik přátelský rodině"

 

Domov Ždírec se umístil ve druhém ročníku soutěže "Podnik přátelský rodině" na krásném 1. místě v kategorii Střední podnik.

Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území Kraje Vysočina, kteří se ve své personální  politice aktivně zabývají problematikou rovných příležitostí žen a mužů a slaďováním rodinného a pracovního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců.

Vyhlašovatelem soutěže je Kraj Vysočina.

Úspěch domova na akci Srdce na dlani

Ve středu 3. května 2017 se konal na Krajském úřadě Kraje Vysočina již 14. ročník tradiční akce "Srdce na dlani", do které se zapojil i náš domov.  Domov se na této akci prezentoval společně se žáky Základní školy Demlova, Jihlava. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch a zasloužili si tak první místo. Bližší informace o této akci a fotografie naleznete v záložce "Ke stažení"

Sponzorský dar

Děkujeme firmě AutoCont CZ a.s., Ostrava  za sponzorský dar ve výši 2 000 Kč

Zahájen prodej kalendáře domova na rok 2017

Dne 30.11.2016 byl zahájen prodej kalendáře s fotografiemi našich seniorek a seniorů. Jeho autorkou je Adéla Tomášů, která ho nafotila v rámci své absolventské práce. Nyní u nás pracuje jako aktivizační pracovnice domova pro seniory. Cena kalendáře je 180 Kč a je možnost si ho zakoupit v recepci našeho domova. V sekci "Ke stažení" si můžete prohlédnout plakát k zahájení prodeje.

Výroční zpráva 2015

V sekci ke stažení si můžete přečíst naši výroční zprávu za rok 2015.

Kalendář domova a knihobudka v zahradě domova

Dne 23.3.2016 proběhla v domově slavnost, na které byl slavnostně předán kalendář fotografií seniorů našeho domova. Autorkou krásného kalendáře je studentka Vyšší odborné školy sociální Jihlava Adéla Tomášů. Dále byla slavnostně odhalena knihobudka, která je součástí projektu další studentky výše uváděné školy. Je jí Mgr. Zuzana Svobodová. Knihobudku pro náš domov výtvarně ztvárnil vynikající sochař pan Radek Dvořák. Akce se zúčastnili zástupce Kraje Vysočina, v čele s radním pro sociální oblast Petrem Krčálem. Účast přijala také ředitelka VOŠS Jihlava paní Marcela Křivánková a další významní hosté. Součástí slavnosti byl také den otevřených dveří domova s komentovanými prohlídkami a nechyběla ani dražba kalendáře. Výtěžek z dražby bude věnován na činnost našeho domova. Fotografie z této akce naleznete v sekci "Fotogalerie".

Úspěšné propojení generací

Náš domov začal v listopadu loňského roku spolupracovat se Základní školou Demlova z Jihlavy. Konkrétně s dětmi ze třetího ročníku této školy pod vedením paní učitelky Martiny Varhaníkové. Vždy jedenkrát za dva měsíce přijedou děti s paní učitelkou k nám do domova a prožijí zde celé dopoledne s našimi seniory. Pracovníci domova mají vždy připraveno krátké povídání o domově nebo o tom, co s životem seniorů v domově souvisí. Po té následuje společné tvoření, povídání si a hraní. V březnu se k nám děti chystají již na svoji třetí návštěvu. Při prvním setkání se seznámili s tím, co domov seniorům poskytuje za služby, v lednu pak zábavnou formou poznali, co znamená, když někdo onemocní demencí a na březen pro ně již máme také připravený program. V naší fotogalerii se můžete podívat na fotky z našich společných setkání.  

Jak se k nám dostanete

Upozorňujeme, že v sekci "Pro veřejnost" jsme nově přidali informaci "Jak se k nám dostanete". Najdete tam nejen souřadnice GPS, ale také informace spojeních autobusem, cen jízdného, délce trasy autem z Jihlavy atd.

Domov Ždírec, příspěvková organizace - netkatalog.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netkatalog.cz